INLOCK Prime: kérdések, válaszok!

Csaba Csabai
4 min readDec 14, 2020

--

Egy hete indult el az INLOCK Prime program, ami kapcsán számos kérdést kaptam az érintettekről. A kérdések egy része gyakran ismétlődik, így készítettem egy összefoglaló cikket ezekről:

Milyen témákban indíthatnak szavazást a Prime tagok?

Az előző cikkben már bemutattam a recovery proposal és emergency shutdown szavazási folyamatokat, ezek mellett a következő témákban indítható szavazás:

  • “consensus”: Itt a szavazási-, illetve a prime rendszer bizonyos paramétereit lehet módosítani. Ide értve: mennyi szavazat kell egy sikeres szavazáshoz, mekkora többség kell egy szavazás eredményéhez. Jelenleg egyébként mindkét érték 66%. Szintén ide tartozik még a pénzügyi ciklusok hossza, a Prime működéséhez szükséges ILK letét mennyisége és további egy tucatnyi paraméter. Ezen paraméterek kezdő értékét még az INLOCK csapat határozta meg, de a jövőbeli értékeik már csak a Prime tagokon fognak múlni.
  • “grants”: A Prime tagok a saját jutalmuk által képzett keret terhére grant programokat tudnak indítani. Ezek lehetnek független kutatási projektek, vagy akár kampányok, partneri kapcsolatok. A grant célja a kezdeményezés finanszírozásának biztosítása.
  • “freetext”: Olyan szabad szöveges beterjesztés, aminek a megszavazása esetén annak tartalma közvetlenül az INLOCK vezetőségéhez kerül és nekik érdemben kell tárgyalni és megválaszolni azt. Mivel a INLOCK Prime tagok virtuális felügyelőbizottságot alkotnak, így bármilyen témában kezdeményezhetnek beterjesztést.
  • “reqcheck”: Bármelyik prime tag kezdeményezhezi a delegált recovery seed tulajdonosok ellenőrzését. Ennek folyamata az előző cikkben került bemutatásra.

Mit jelent a letét?

A Prime letét, az adott Prime tag szabad ILK-ja. A letét nem zárolódik, azt bármikor kivonhatja, kiutalhatja vagy eladhatja a Prime tag. Azonban ilyenkor arányosan csökken a letéte a Prime programon belül is.

A birtokolt ILK mennyiség csak a szavazat erejét befolyásolja. Minden Prime tag szavazata annyit ér, amekkora arányban rendelkezik ILK tokennel az összes többi Prime taghoz képest.

Kell rendelkezzek 1 millió ILK-val, hogy Prime tag lehessek?

A Prime tagság és a birtokolt ILK mennyisége között nincs összefüggés. Nincs minimum összeg és maximum sincs, tehát annak mennyisége nem befolyásolja a Prime tagságot.

A birtokolt ILK mennyiség csak a szavazat erejét befolyásolja. Minden Prime tag szavazata annyit ér, amekkora arányban rendelkezik ILK tokennel az összes többi Prime taghoz képest.

Mi lesz ha eléri a számláló a 100%-ot?

A Prime konszenzus annál erősebb, minél nagyobb a Prime tagok letéte. Így ennek értéke nincs maximalizálva. A tagok szavazati ereje, illetve a nekik járó jutalom attól függ, hogy mennyi ILK-val rendelkeznek az összes többi Prime taghoz képest.

Milyen szervezeti jogokat gyakorolhat a virtuális felügyelőbizottság?

Kizárólag az INLOCK Prime rendszer keretei között megvalósult felügyeleti funkciókra terjed ki a mandátumuk, melynek része, hogy beterjesztést kezdeményezhetnek az INLOCK vezetőségének, amire az INLOCK vezetősége köteles érdemben válaszolni. Ezen túl a Prime tagok semmilyen egyéb kontrollt nem gyakorolhatnak az INLOCK platform, illetve az INLOCKot üzemeltető és fejlesztő cégek felett.

Kik az INLOCK Prime tagok?

Minden INLOCK Prime tag alapértelmezetten anonim, azonban kilétüket felfedhetik például egy beterjesztésnél, ha ezt relevánsnak tartják. A szavazások szintén anonim történnek.

Miből keletkezik a Prime jutalom?

A Prime tagok jutalma az INLOCK platform bevételeiből keletkezik. Ide nem értendő a Variance HODLING Kft. és egyéb jogi entitásaink egyéb üzleti tevékenységből realizált bevételei. Az INLOCK platform jelenleg a következő tevékenységekből tud bevételt realizálni:

  • Kamatozó tárcákra megtermelt kamatok felára. (14 féle kripto)
  • Kölcsönök folyósítási díja. (ILK)
  • Futó kölcsönök módosításához kapcsolódó díjak. (ILK)
  • Tokenmarket fee (BTC, ETH, USDC és LTC)
  • Fedezetkezelési folyamatok díja. (BTC, ETH, LTC, USDC, BAT, BNB)

A Prime jutalom kifizetésének alapján, a fentebb felsorolt bevételeken realizált nettó nyereség képezi.

Mikor indul az első ciklus?

Akkor amikor a szükséges mennyiségű Prime tag aktiválja a tagságát. A szükséges mennyiséget az általuk birtokolt ILK letét határozza meg, melynek kezdő értéke 100 millió ILK.

Milyen pénznemben kerülnek kifizetésre a Prime jutalmak?

A Prime jutalomra minden aktív tag jogosult (kivéve, ha recovery seed birtokosként elveszíti erre a jogát.) A jutalom kifizetése abban a pénznemben történik, amiben a platform azt realizálta, nem tudunk biztosítani senkinek átváltást vagy banki utalást, erről minden Prime tagnak magának kell gondoskodnia. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden pénzügyi ciklus zárásakor (jelenleg) akár 14 féle kriptopénzben kerül kifizetésre a jutalom mindenkinek.

Mi alapján dől el, hogy mennyi jutalom jár nekem?

A pénzügyi ciklus minden napján készül egy mintavétel arról, hogy az egyes prime tagok éppen mennyi szabad ILK-val rendelkeznek a kamatozó tárcájukban. A pénzügyi ciklus végén átlagolásra kerül az egyes napok egyenlege. Miután ez az összes Prime tagra kiszámításra kerül, már kiszámítható, hogy az egyes Prime tagoknak milyen arányban jár a jutalom.

Amennyiben a ciklus bármelyik napján is előfordulna, hogy az összes Prime tag által birtokolt ILK letét nem éri el a minimumként meghatározott értéket (ez jelenleg 100 millió ILK), akkor arra a napra automatikusan nulla ILK kerül snapshotolásra az összes prime tagnak.

Vegyül egy egyszerű példát: Az összes Prime tag közösen 110 millió ILK-val rendelkezik. Ebből az egyik prime tag 1 hónapon keresztül 1 millió ILK-t birtokolt, majd hozzávásárolt még 2 milliót. Így a 90 napos periódusra neki az átlag ILK letéti 2,33 millió. Ennek megfelelően a kifizetésre kerülő jutalom 2,12%-a fog neki járni.

Hol lesz jóváírva a jutalom és mi a legkisebb kifizethető egység?

A jutalom folyósítása az adott Prime tag kamatozó tárcájába történik minden pénzügyi ciklus végén. Mivel ennek folyósítása 14 különböző kriptopénznemben történhet jelenleg, így a folyósítás csak abban az esetben történik meg, ha az adott prime tag legalább 1 dollárnyi értékben részesül jutalomban az adott pénznemből.

--

--

Csaba Csabai

A blogger mindenhol blogger. Gyakran előfordul, hogy telegramon olyan kis esszéket írok, amiket érdemes lenne publikálni, de nincs időm kifejtőst írni…