Indul az INLOCK Prime!

Csaba Csabai
4 min readDec 7, 2020

--

Minden startup esetén kritikus feladat a növekedés okozta nyomás kezelése. Nagyon sok olyan ma már ismert cég és szolgáltatás létezik, aminek a hátterében általában deszkamodellként összetákolt és szorgos munkával életben tartott folyamatok állnak.

Ezeken a bizonytalan alapokon minden technológiai startup képes idővel túl lépni, ha máskor nem, akkor legkésőbb az első olyan alkalomnál, amikor a tervező és fejlesztő csapat növekedése mellett egyszerűen már kifizetődőbb rendbe rakni az alapokat is, mint tovább tákolni azt.

Ám a technológiai alapok mellett legalább ennyire fontos, hogy egy vállalkozás hosszútávon fenntartható üzleti folyamatokra épüljön, ez kifejezetten igaz akkor, ha egy Fintech vállalkozásról beszélünk és különösen akkor, amikor a kérdéses vállalat az ügyfeleinek vagyonát kezeli.

Szemben a hagyományos bankszektorra épülő Fintech szolgáltatásokkal, az alternatív- illetve kriptó pénzügyi szolgáltatók esetén ezt még inkább súlyosbítja a vagyon feletti kontroll kérdésköre.

Az INLOCK vezetőjeként az egyik leggyakrabban elém kerülő kérdés:

Én értem, hogy ez egy nagyon jó megoldás, de mégis mi fog történni, ha téged elüt a villamos? Mégis hogyan fog ez tovább menni nélküled?

A kérdés jogosságát nap mint nap bizonyítják a negatív példák. Szinte biztosra veszem, hogy mindenki ismeri a QuadrigaCX kanadai tőzsde történetét. Mely esetén csődeljárásba torkollt a tény, hogy a cég ügyvezetője sajnálatosan elhunyt és egyedül csak ő fért hozzá a tranzakciók aláírásához szükséges privát kulcsokhoz. De, hogy egy sokkal frissebb esetet is megemlítsek: Nemrégiben hetekig képtelen volt az OKEx tőzsde kiutalásokat kezdeményezni annak okán, hogy a cég egyik alapítóját rendőrségi eljárás alá vonták, melynek ideje alatt nem tudta aláírni a kimenő tranzakciókat.

Az INLOCK esetén ezen kockázat elkerülésére lett megalkotva az INLOCK Prime program.

Mi is az INLOCK Prime?

Az INLOCK Prime gyakorlatilag az INLOCK virtuális felügyelőbizottsága. Az INLOCK létrehozásakor kibocsátásra került 100 darab egyedi sorszámozott INLOCK Prime plasztik kártya, amik azok között kerültek szétosztásra, akik a projekt korai szakaszában (2018 első félévében), már jelentősebb elköteleződést fejeztek ki a projekt sikere iránt.

A INLOCK Prime tagok a saját ILK vagyonuk arányában bírnak szavazati joggal, mely segítségével különböző felügyeleti eseményeket tudnak kezdeményezni. A munkájukért cserébe az INLOCK Prime tagok közvetlenül részesülnek a platform bevételeiből, ezzel ösztönözve a feladat ellátását.

Előterjesztések és szavazások

Bármely INLOCK Prime tag jogosult arra, hogy saját előterjesztéseket kezdeményezzen, melyet ezt követően a többi INLOCK Prime tag megszavazhat, vagy elutasíthat.

Az előterjesztések előre rögzített ideig futnak és előre meghatározott arányban kell támogató szavazatoknak érkezniük a pozitív elbíráláshoz. A szavazáshoz kapcsolódó minden paramétert a konszenzus szabályok rögzítik, mely paramétereket az INLOCK Prime tagok előterjesztés útján módosítani tudnak. Csak néhány példa erre:

  • Az indulásnál az INLOCK Prime Program “minimum ILK letéte” 100 millió ILK lesz. Ez az a szint, amit legalább el kell érnie az INLOCK Prime program tagoknak, ellenkező esetben nem kezdeményezhető előterjesztés vagy szavazás. Később szeretnénk ezt az értéket legalább egy milliárd ILK-ra emelni. Amit persze, már a tagoknak kell megszavazniuk.
  • Alap paraméter, hogy minden szavazás csak akkor lehet sikeres, ha a szavazásra jogosult ILK mennyiség 66%-a már szavazott és ennek legalább 66%-a támogatta az előterjesztést. Mindkét paraméter természetesen szavazás útján módosítható.

Felmerülhet a kérdés, hogy miként is fogja pontosan segíteni ez a rendszer, az INLOCK hosszútávú fenntarthatóságát?

Számos témában készülhet előterjesztés, de ezek közül az egyik legfontosabb az un. “recovery process” (helyreállítási folyamat).

Recovery Process

Az INLOCK Prime program keretei között létrejött 10 darab un. virtuális recovery-seed. Ezek a darabkák együttesen lehetővé teszik a helyreállítási folyamat életbe léptetését, mely során a felügyelőbizottság rendkívüli folyamatokat léptethet életbe.

A 10 recovery-seed véletlenszerűen kerül kiosztásra az aktív INLOCK Prime tagsággal rendelkezők között, mely 90 naponta automatikusan átkerül újabb 10 véletlenszerűen kiválasztott tagra.

Magát a helyreállítási folyamatot bárki kezdeményezheti függetlenül attól, hogy rendelkezik recovery seed-del avagy sem. Erre olyan vis maior esetekben lehet szükség például, ha az INLOCK menedzsmentjében olyan állapot állna elő, ami alapján nem képesek a továbbiakban ellátni a feladatukat.

Ha a felügyelőbizottság megszavazza a helyreállítási folyamatot, akkor kerülnek fókuszba a kitüntetett szereppel rendelkező INLOCK Prime tagok, akik éppen birtokolják a 10 darab seed-et. Ebben az esetben a tizek közül legalább hét tag együttes döntése alapján kezdeményezhetik a platform kényszerleállítását (un. emergency shutdown).

Az emergency shutdown hatására a következő változások lépnek életbe azonnal:

  • Az összes kamatozó tárca kamata azonnal nulla százalékra áll át, ezzel garantálva, hogy a platform likvid maradjon.
  • Újabb kölcsönöket már nem lehet felvenni.
  • Megkezdődik az összes kihelyezett kölcsön automatikus visszahívása.

A folyamat célja, hogy a vis maior esemény hatására az INLOCK platform egy szabályos lekapcsolási eljáráson essen át, mely folyamat során minden felhasználó szabadon ki tudja utalni saját értékeit, ki tudja futtatni kölcsöneit, illetve fel tudja szabadítani a fedezeteit.

Az emergency shutdown teljes kifutása nem lehet több 180 napnál, hiszen jelenleg ez a leghosszabb időtáv, amennyire fel lehet venni kölcsönt a platformon.

Ha bármilyen oknál fogva nincs konszenzuális egység a recovery-seed-et birtokló tíz tag között, akkor legfeljebb 3 hónap múlva az emergency shutdown elindítása megismételhető az újonnan kiválasztott 10 tag között.

Jól látható a fentebb leírtak alapján, hogy mind a Recovery Process, mind pedig az Emergency Shutdown kifejezetten drasztikus lépés, aminek az előállítása igen összetett feladat. A két szinten történő megszavazás, csak abban az esetben történhet meg, ha valóban úgy látják az INLOCK Prime tagok és a Recover Seed birtokosok, hogy ez az egyetlen megoldás az előálló vis maior esemény kezelésére.

Recovery Process ellenőrzése

Fessen bármennyire is tökéletesnek egy helyreállítási folyamat a tervezőasztalon, de végső soron annak csak akkor van értelme, ha valójában végre is hajtható. Ennek tesztelésére kidolgozásra került az un. “Check Recovery” előterjesztés, melynek lényege, hogy bármikor bármelyik INLOCK Prime tag kezdeményezhet egy ellenőrzési folyamatot. Ha a többség ezt meg is szavazza, akkor a Recovery Seed birtokosok ugyanúgy megkapják a feladatot az előterjesztésben szereplő képzeletbeli káresemény kezelésére. Ha a 10 Recovery Seed birtokos bármelyik tagja legfeljebb 14 napon belül nem hoz döntést a káresemény kapcsán, akkor automatikusan elveszíti a jogosultságot arra, hogy a következő jutalomfizetési ciklusnál megkapja a rá eső jutalmat a platform bevételei után, illetve ebben az esetben bármely INLOCK Prime tag előterjesztheti a hanyag tag kizárását az INLOCK Prime programból.

INLOCK Prime jutalom

Az INLOCK projekt eredeti definíciójának megfelelően a platform realizált profitjának 5%-a automatikusan az INLOCK Prime tagok között oszlik szét. A szétosztás során az egyes tagok által birtokolt ILK mennyisége határozza meg, hogy kihez mekkora része kerül az 5%-nyi jutalomnak.

A jutalom szétosztása és kifizetése teljesen automatizált, amit minden pénzügyi ciklus után számol el a rendszer. Jelenleg a pénzügyi ciklusok 3 havonta záródnak a platformon.

--

--

Csaba Csabai

A blogger mindenhol blogger. Gyakran előfordul, hogy telegramon olyan kis esszéket írok, amiket érdemes lenne publikálni, de nincs időm kifejtőst írni…